آخرین عناوین

1395/10/20 20:15
MohammadShariatmadari.ir - او كه از ابتداي نهضت اسلامي ايران در كنار امام ره از جايگاهي بى نظير...
1395/10/7 08:35
MohammadShariatmadari.ir - مسوول روابط عمومی معاونت اجرایی رییس جمهوری در یادداشتی با عنوان ' معاون...
1395/9/23 16:08
MohammadShariatmadari.ir - معاون اجرایی رییس جمهوری گفت: وقتی نظارت را در مرحله پیش از تصمیم گیری...
1395/9/20 14:14
MohammadShariatmadari.ir - معاون اجرائی رئیس جمهوری با بیان اینکه هدف اصلی برجام شکستن فضای خصمانه...
1395/8/25 20:15
MohammadShariatmadari.ir - معاون اجرایی رئیس جمهوری گفت که در 31 سفر در حدود 1531 تصمیم در حوزه...
1395/8/25 20:08
MohammadShariatmadari.ir - معاون اجرایی رئیس جمهوری عصر سه شنبه در آیینی از 13 دانش آموز منتخب و...
1395/8/25 16:13
MohammadShariatmadari.ir - معاون اجرایی رییس جمهوری گفت که دولت نگاه یکسانی به امر توسعه در همه...
1395/8/25 13:29
MohammadShariatmadari.ir - معاون اجرایی رئیس جمهوری گفت که تا کنون در جریان سفرهای رئیس جمهوری و...
1395/8/11 12:11
MohammadShariatmadari.ir - سه وزیر پیشنهادی دولت به مجلس برای تصدی وزارتخانه‌های فرهنگ و ارشاد...
1395/8/10 16:21
MohammadShariatmadari.ir - معاون امور اجرایی رئیس جمهور در یادداشتی در روزنامه اعتماد از صالحی...