آخرین عناوین

1393/6/8 14:18
MohammadShariatmadari.ir - معاون اجرایی رئیس جمهور با بیان اینکه حمایت از کشاورزی از اصول فعالیت‌...
1393/6/8 14:08
MohammadShariatmadari.ir - معاون اجرایی رییس جمهوری گفت: دولت در مذاکرات هسته ای، تحت رهنمودهای...
1393/6/8 12:05
MohammadShariatmadari.ir - معاون اجرایی رییس جمهوری گفت: دولت تدبیر و امید عقلانیت را در اداره کشور...
1393/6/8 11:26
MohammadShariatmadari.ir - معاون اجرایی رییس جمهوری گفت: وضعیت اشتغال کشور در دولت تدبیر و امید و...
1393/6/7 14:08
MohammadShariatmadari.ir - رییس‌جمهور و هیات دولت در هشتمین سفر استانی کاروان تدبیر و امید به مشهد...
1393/6/5 22:37
MohammadShariatmadari.ir - معاون اجرایی رئیس جمهور با بیان اینکه طبق قانون دولت موظف است دهک‌های...
1393/6/5 15:59
MohammadShariatmadari.ir - تسلیت معاون اجرايي رييس جمهور به آقای ترکان مشاور محترم رئیس جمهو ر و...
1393/6/5 08:33
MohammadShariatmadari.ir - روز گذشته معاون اجرايي رييس‌جمهوري خبر تكان‌دهنده‌يي داد؛ خبري كه باز هم...
1393/6/4 16:48
MohammadShariatmadari.ir - معاون اجرایی رئیس جمهوری گفت : 75 هزار طرح و پروژه نیمه تمام در کشور...