آرشیو اخبار

1397/9/12 16:00
MohammadShariatmadari.ir - وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در رابطه با توزیع بسته‌های حمایتی دولت به...
1397/9/11 12:18
MohammadShariatmadari.ir - سخنگوی فراکسیون نمایندگان ولایی مجلس شورای اسلامی با اشاره به تاکید...
1397/9/8 14:25
MohammadShariatmadari.ir - با حکم محمد شریعتمداری وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی میرهادی قره سید...
1397/9/8 14:24
MohammadShariatmadari.ir - با حکم محمد شریعتمداری وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی محمد جعفر کبیری به...
1397/9/8 14:23
MohammadShariatmadari.ir - با حکم محمد شریعتمداری وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی داوود کرمی به...
1397/9/8 14:22
MohammadShariatmadari.ir - با حکم محمد شریعتمداری وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی پروانه رضایی به...
1397/9/8 14:21
MohammadShariatmadari.ir - با حکم محمد شریعتمداری وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی حاتم شاکرمی به...
1397/8/26 17:58
MohammadShariatmadari.ir - محمد شریعتمداری وزیر کار در مراسم ترحیم سیدتقی نوربخش مدیرعامل سازمان...

صفحه‌ها