آرشیو اخبار

1397/9/8 14:25
MohammadShariatmadari.ir - با حکم محمد شریعتمداری وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی میرهادی قره سید...
1397/9/8 14:24
MohammadShariatmadari.ir - با حکم محمد شریعتمداری وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی محمد جعفر کبیری به...
1397/9/8 14:23
MohammadShariatmadari.ir - با حکم محمد شریعتمداری وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی داوود کرمی به...
1397/9/8 14:22
MohammadShariatmadari.ir - با حکم محمد شریعتمداری وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی پروانه رضایی به...
1397/9/8 14:21
MohammadShariatmadari.ir - با حکم محمد شریعتمداری وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی حاتم شاکرمی به...
1397/8/26 17:58
MohammadShariatmadari.ir - محمد شریعتمداری وزیر کار در مراسم ترحیم سیدتقی نوربخش مدیرعامل سازمان...
1397/8/25 11:15
MohammadShariatmadari.ir - وزیر تعاون ، کار و رفاه اجتماعی گفت: مرحوم نوربخش در فعالیت های خیر...
1397/8/24 20:20
MohammadShariatmadari.ir - وزیر تعاون ، کار و رفاه اجتماعی و استاندار گلستان ضایعه درگذشت مدیرعامل...
1397/8/24 14:43
MohammadShariatmadari.ir - وزیر تعاون ، کار و رفاه اجتماعی گفت : رهبر معظم انقلاب در سال های اخیر...
1397/8/23 15:55
MohammadShariatmadari.ir - وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در جلسه ٢٧٧ شورای عالی کار گفت که به وعده...
1397/8/22 09:49
MohammadShariatmadari.ir - محمد شریعتمداری در دستوری به سیدتقی نوربخش (مدیرعامل سازمان تامین...
1397/8/20 16:26
MohammadShariatmadari.ir - وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با تاکید بر اینکه باید در این وزارتخانه...

صفحه‌ها