دیدار با مسئولین کشور برزیل

دیدار با مسئولین رده بالای کشور برزیل برای گسترش روابط سیاسی و اقتصادی با محمد شریعتمداری وزیر بازرگانی دولت اصلاحات