نشست اقتصادی ایران و عربستان

دیدار مسئولین اقتصادی کشورهای ایران و عربستان در کشورعربستان سعودی و نشست پیرامون موضوعات و مسائل اقتصادی که منجر به امضای توافقنامه نیز گردید.