تقدیر از بازنشستگان وزارت بازرگانی

تقدیر و تجلیل از بازنشستگان وزارت بازرگانی در مراسمی با حضور محمد شریعتمداری وزیر بازرگانی وقت