چهارمین نشست ایران-فیلیپین

چهارمین نشست اقتصادی ایران و فیلیپین در این کشور با هدف گسترش روابط تجاری بین دو کشور برگزار شد .