حکم وزارت بازرگانی 1376

بسم الله الرحمن الرحیم

جناب آقای محمد شریعتمداری 

کد مطلب: 

92013132

بسم الله الرحمن الرحیم

جناب آقای محمد شریعتمداری 

بر اساس اصول هشتاد و هفتم و یکصد و سی و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و با عنایت به رای اعتماد مورخ 1376/5/29 مجلس شورای اسلامی جنابعالی به سمت وزیر بازرگانی برگزیده می شوید امید است ضمن همکاری و هماهنگی با هیئات وزیران و انجام وظایف و مسئولیت های قانونی خویش در خدمت به اسلام و انقلاب و مردم شریف ایران توفیق یابید .

سید محمد خاتمی 1376/5/29

رئیس جمهور ایران

 

نظر دهید