حکم وزارت بازرگانی 1380

بسم الله الرحمن الرحیم

جناب آقای محمد شریهتمداری 

کد مطلب: 

92013134

بسم الله الرحمن الرحیم

جناب آقای محمد شریهتمداری 

به استناد اصول هشتاد و هفتم و یکصد و سی و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و با عنایت به رای اعتماد مورخ 1380/5/31 مجلس شورای اسلامی ، جنابعالی به سمت وزیر بازرگانی برگزیده می شوید امید فراوان دارم که در عین هماهنگی و همکاری  با هیات وزیران و انجام وظایف قانونی خویش ، در تحقق کامل برنامه های ارائه شده در خدمت به اسلام و انقلاب و مردم شریف و نجیب ایران توفیق یابید .

سید محمد خاتمی 1380/5/31

رئیس جمهور ایران

نظر دهید