نماینده تام الاختیار تجاری ایران

 

بسم الله الرحمن الرحیم

جناب آقای محمد شریعتمداری

وزیر محترم بازرگانی

 

کد مطلب: 

92013135

 

بسم الله الرحمن الرحیم

جناب آقای محمد شریعتمداری

وزیر محترم بازرگانی

 

نظر به اهمیت تجارت در عرصه داخلی و بین المللی ، با عنایت به سوابق و تجربیات مفید جنابعالی ، به موجب این حکم به سمت نماینده تام الاختیار تجاری جمهوری اسلامی ایران برگزیده می شوید.

امید است با استعانت از الطاف الهی و همچنین بهره گیری از آراء و نظرات صاحبنظران در استمرار تلاش برای تامین مصالح ملی و پیگیری امر عضویت ج.ا.ا در سازمان جهانی تجارت ، تهیه و تنظیم سازوکار و مراحل اجرایی و قانونی آن موفق باشید.

لازم به ذکر است کلیه وزارتخانه ها ، سازمانها و موسسات دولتی و نهادهای انقلاب اسلامی کمال همکاری و تشریک مساعی را در این زمینه مبذول دارند و گزارش پیشرفت کار بصورت مستمر به اینجانب ارائه گردد.

 

سید محمد خاتمی

رئیس جمهوری اسلامی ایران

 

نظر دهید