حکم هیات امناء ستاد اجرایی فرمان امام (ره)

بسم الله الرحمن الرحیم

با تشکر از آقایان اعضای قبلی هیات امناء ، جمع زیر را برای تشکیل هیات امناء ستاد اجرایی فرمان مبارک حضرت امام (رض) برای مدت سه سال منصوب می کنم.

کد مطلب: 

92013152

بسم الله الرحمن الرحیم

با تشکر از آقایان اعضای قبلی هیات امناء ، جمع زیر را برای تشکیل هیات امناء ستاد اجرایی فرمان مبارک حضرت امام (رض) برای مدت سه سال منصوب می کنم.

حجه الاسلام آقای حسینعلی نیری و آقایان محمد جواد ایروانی ، رئیس ستاد اجرایی - محمد شریعتمداری - سید محمد میر محمدی ، معاون نظارت و حسابرسی دفتر - کاظم نجفی علمی

وظایف این هیات همان چیزی است که در حکم قبلی ذکر شده ، و توقع آن است که برای اداره اموال مجهول المالک و اتخاذ تدابیر درست ، برای مصرف کردن آن در موارد اولویت ، اهتمام لازم را مبذول دارند.

توفیقات آقایان را در انجام هرچه بهتر این کار مهم ، از خداوند خواستارم.

نظر دهید