چهارمين همايش صادرات غير نفتي

MohammadShariatmadari.ir - چهارمین همایش صادرات غیر نفتی با حضور و سخنرانی افتتاحیه معاون اجرایی رییس جمهوری جناب آقای دکتر شریعتمداری