نمایشگاه دستاوردهای سازمان استاندارد

MohammadShariatmadari.ir - گزارش تصویری/حضور محمد شریعتمداری و محمد رضا باهنر در مراسم افتتاح نمایشگاه دستاوردهای سازمان ملی استاندارد