مراسم تحلیف
رییس جمهور جدید افغانستان

MohammadShariatmadari.ir - حضور معاون اجرایی رییس جمهور در مراسم تحلیف رییس جمهور جدید افغانستان / عکس: روزبه جدیدالاسلام