سفر کاروان تدبیر و امید به گیلان
گیلانیان مقیم خارج از کشور

MohammadShariatmadari.ir - برگزاری نشست تخصصی گیلانی‌های مقیم خارج از کشور با حضور معاون اجرایی رئیس جمهور و استاندار گیلان