جلسه
ستاد هدفمندی یارانه ها

MohammadShariatmadari.ir - جلسه ستاد هدفمندی یارانه ها عصر دوشنبه به ریاست اسحاق جهانگیری معاون اول رییس جمهور در محل این نهاد تشکیل جلسه داد.