شورای برنامه ریزی و توسعه استان همدان

MohammadShariatmadari.ir -  محمد شريعتمدارى معاون اجرائى رئيس جمهور كه امروز صبح به استان همدان سفر كرده است در جلسه شوراى برنامه ريزى و توسعه استان همدان شركت ودر جريان گزارشات استاندار و مديران كل استان همدان در باره پيشرفت فیزیکی پروژه هاى عمرانى و برنامه هاى دولت در استان همدان قرار گرفت وى در اين جلسه برنامه هاى آتى دولت در نحوه سرعت بخشيدن به حركت توسعه منطقه اى و ايجاد توازن در توسعه مناطق با بكارگيرى پتانسيلهاى بخشهاى خصوصى و تعاونى و نهادهاى عمومى غير دولتى را تشريح كرد .
معاون اجرايي رئيس جمهور همچنين در جلسه جداگانه اى كه با حضور فرمانداران ٩ شهرستان استان برگزار شد در جريان آخرين تحولات سياسي ، اجتماعى ، فرهنگى ، انتظامى و امنيتى شهرستانهاى استان قرار گرفت .
شريعتمدارى عصر امروز در بازگشت از سفر همدان رئيس جمهور و هيأت دولت را در جريان گزارش اين سفر قرار داد.
١٣٩٤/٥/٢٥