افتتاح خط تولید وانت دوکابین ایسوزو

MohammadShariatmadari.ir - افتتاح خط تولید وانت دوکابین ایسوزو با حضور معاون اجرایی رییس جمهور 94/6/24