محمد شريعتمداري در پي قهرماني پرسپوليس پيام صادر كرد

MohammadShariatmadari.ir - شريعتمداري : وقتي مديريت اجرایی و استراتژیک کشور مدیریتی کارآمد و خردمحور باشد، موفقیت اتفاق نیست بلکه فرایند طبیعی اجرا و انجام امور است.

کد مطلب: 

92014672

 
به گزارش خبرنگار پايگاه اطلاع رساني خرد، محمد شريعتمداري در پي جشن قهرماني پرسپوليس پيامي صادر كرد.
 
متن پيام به شرح ذيل است:
بسمه تعالي
 
وقتي مديريت اجرایی و استراتژیک کشور مدیریتی کارآمد و خردمحور باشد، موفقیت اتفاق نیست بلکه فرایند طبیعی اجرا و انجام امور است همان گونه که خدا را شکر از اقتصاد تا ورزش و از صنعت تا کشاورزي هر روز خبرهای خوب و خوشی می رسد آخرین خبر خوش این هفته قهرمانی پرسپولیس و شادی و پايکوپي هواداران ميليوني اش بود که ما هم با شادماني سرخ ها شادگشتيم.
من اگر چه در همه زندگی یکرنگی را دوست داشته ام اما در فوتبال چندرنگي را می پسندم و رنگین کمانی هستم. سرخ ها، آبی ها و هر آن تیمی که بازیکنانش غرور ایرانی را با ساقهايش قاب بگیرد دوست دارم در جشن امسال سرخ ها  جای هادی نوروزي خالی بود، ای کاش مربیان مدیران و بازيكنان ، نوروزی عزیز و همسر با وفا و يادگار خردسالش را در شادی خود شریک می کردند و نام و یاد هادی نوروزی را بر کيک پیروزی امسالشان نقش می زدند.
 
محمد شريعتمداري
٩٦/٠١/٣٠
---
پايگاه اطلاع رساني محمد شريعتمداري (خرد)
‏Http://MohammadShariatmadari.ir
‏Instagram.com/m.shariatmadari
t.me/MohammadShariatmadari

نظر دهید