به گزارش خبرنگار پايگاه اطلاع رساني "خرد"، در پیام ویدئویی؛ سید حسن خمینی: همه با هم یکبار دیگر به دولت روحانی اعتماد کنیم

به گزارش خبرنگار پايگاه اطلاع رساني "خرد"، در پیام ویدئویی؛ سید حسن خمینی: همه با هم یکبار دیگر به دولت روحانی اعتماد کنیم