محمد شريعتمداري به مناسبت روز خبرنگار: خبرنگار جان رسانه است و امروز روز او
MohammadShariatmadari.ir - محمد شريعتمداري به مناسبت روز خبرنگار: سلام و درود ما بر شهدا و جانبازان خبرنگار كه راستي و درستى قول و عملشان را با تقديم جان در تاريخ پر از ايثار ايران اسلامى به اثبات رساندند.
کد مطلب: 

92014696

به گزارش خبرنگار پايگاه اطلاع رساني خرد، محمد شريعتمداري به مناسبت روز خبرنگار پيامي صادر كرد.
 
متن پيام به شرح زير است:
 
 
محمد شريعتمداري به مناسبت روز خبرنگار:
خبرنگار جان رسانه است و امروز روز او
 
سلام و درود ما بر شهدا و جانبازان خبرنگار كه راستي و درستى قول و عملشان را با تقديم جان در تاريخ پر از ايثار ايران اسلامى به اثبات رساندند.
عليرغم گذشت عمر گران شايد قبل از اين تجربه كوتاه اما عميق انتخابات اخير، درك صحيح از نقش و اثر خبرنگاران راست گفتار و درست كردار برايم بوضوح وشفافيت امروز بوجود نيامده بود، اما در كوران وقايع و حوادث خبرى ايام انتخابات بروشنى دريافتم كه خبرنگاران بواقع جان رسانه اند  و رسانه ى بى خبرنگار زنده دل و هوشيار، شئ بي جانى بيش نيست. 
روز خبرنگار را با تعظيم قدر شناسانه به محضر با شرافت خبرنگاران صديق از صميم دل بهمه آنان تبريك گفته، آرزو ميكنم، روزى بتوانيم به قدرت صيانت از حريم مادى و معنوى آنان كه صيانت حريم آزادگى و شفافيت است بر خود بباليم .
 
محمد شريعتمدارى
١٧ مرداد ٩٦
‏---
پايگاه اطلاع رساني محمد شريعتمداري (خرد)
‏t.me/MShariatmadari
#محمد_شريعتمداري

نظر دهید