محمد شريعتمداري وزير صنعت، معدن و تجارت شد

MohammadShariatmadari.ir - محمد شریعتمداری  رای اعتماد مجلس را برای وزارت صنعت، معدن و تجارت کسب کرد.

کد مطلب: 

92014698

به گزارش خبرنگار پايگاه اطلاع رساني خرد محمد شریعتمداری  رای اعتماد مجلس را برای وزارت صنعت، معدن و تجارت کسب کرد.
 
 تعداد كل آراء به شرح ذيل ميباشد:
 
کل آرا: ٢٨٨
موافق: ٢٤١
مخالف:٢٥ 
ممتنع:٢٠

نظر دهید