نشست مشترک وزیر صنعت، معدن و تجارت با رایزنان بازرگانی جمهوری اسلامی ایران در سازمان توسعه تجارت:
ایجاد شرکت های مشترک با محوریت اتاق های بازرگانی و کمک بخش خصوصی باید در اولویت کاری قرار بگیرد.

MohammadShariatmadari.ir - نشست مشترک وزیر صنعت، معدن و تجارت با رایزنان بازرگانی جمهوری اسلامی ایران در سازمان توسعه تجارت: هم اکنون ۶۲ درصد صادرات مربوط به کشورهایی است که در ان ها رایزن بازرگانی داریم و حجم و ارزش این مبادلات باید افزایش یابد.

کد مطلب: 

92014705

 

به گزارش خبرنگار پایگاه اطلاع رسانی خرد، وزیر صنعت،معدن و تجارت در نشست مشترک با رایزنان بازرگانی جمهوری اسلامی ایران مطرح کرد:

 

رایزنان بازرگانی برای عملیاتی کردن برنامه های اقتصادی ایران به کشورهای هدف اعزام می شوند.

 

هم اکنون ۶۲ درصد صادرات مربوط به کشورهایی است که در ان ها رایزن بازرگانی داریم و حجم و ارزش این مبادلات باید افزایش یابد.

 

نقش رایزنان بازرگانی نیازمند بازتعریف است و دامنه فعالیت های این رایزنان می تواند به دیگر حوزه ها افزایش پیدا کند.

 

ارتباط رایزنان بازرگانی با سازمان های توسعه ای مانند ایدرو و ایمیدرو، معاونت های صنعتی و معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت و بنگاه های صنعتی کوچک و متوسط باید پررنگ تر بشود.

 

ارتباط تنگاتنگ رایزنان بازرگانی با اتاق های بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی و انجمن های تخصصی در بازتعریف نقش این رایزنان مدنظر گرفته شود.

 

ایجاد شرکت های مشترک با محوریت اتاق های بازرگانی و کمک بخش خصوصی باید در اولویت کاری قرار بگیرد.

 

120 صنعت وابسته به خدمات فنی و مهندسی در کشور داریم که با محدویت هایی در بازار داخلی مواجه اند و رایزنان باید برای صادرات در این حوزه نیز همکاری کنند.

 

جذب سرمایه گذاری خارجی موضوع مهمی برای رایزنان خواهد بود که دو سازمان ایدرو وایمیدرو نیز در این حوزه ماموریت دارند.

 

تدوین نقشه راه و شناسایی اولویت ها با شناخت ویژگی های منطقه ای بازارهای هدف می تواند برای ادامه کار موثر واقع شود.

 

شکل منطقه ای دادن به حضور رایزنان در برخی کشورها که زمینه عملی آن وجود دارد، یک راهکار مفید خواهد بود.

 

 

نظر دهید