‏‎‏وزیر صنعت، معدن و تجارت در مراسم رونمایی از دو اطلس ملی تاکید کرد :
کاهش ریسک سرمایه گذاری با تهیه و تدوین اطلس پتانسیل های اکتشافی

MohammadShariatmadari.ir - ‏‎‏وزیر صنعت، معدن و تجارت در مراسم رونمایی از دو اطلس ملی تاکید کرد : کاهش ریسک سرمایه گذاری با تهیه و تدوین اطلس پتانسیل های اکتشافی / روش های نوین معدنی جایگزین روش های منسوخ سنتی/ 1.5 میلیارد تن ذخایر جدید فلزی کشف شد

کد مطلب: 

92014743

 

به گزارش خبرنگار پايگاه اطلاع رساني خرد، وزیر صنعت، معدن و تجارت در مراسم رونمایی از دو اطلس ملی تاکید کرد : کاهش ریسک سرمایه گذاری با تهیه و تدوین اطلس پتانسیل های اکتشافی / روش های نوین معدنی جایگزین روش های منسوخ سنتی/ 1.5 میلیارد تن ذخایر جدید فلزی کشف شد

وزیر صنعت ، معدن و تجارت گفت : خوشحالیم که اعلام کنیم، امروز توانسته ایم نقشه هایی بر پایه یک صد هزارم تولید کنیم که به عنوان اطلس پتانسیل اکتشاف معدنی در اختیار سرمایه گذاران معدنی در کشور قرار دهیم تا سرمایه گذاری در کشور را تشویق کند. 
 
وزیر صنعت،‌ معدن و تجارت یاد آور شد : امیدواریم با همکاری نظام بانکی و نظام تامین مالی و دسترسی به منابع بودجه عمومی که به صورت اهرمی در پرداخت بخشی از سود تسهیلات اعطایی فعالیت های معدنی (مخصوصا فعالیت هایی که دارای ریسک نسبت به سایر فعایتها هستند، مورد استفاده قرار می گیرند) بتوانیم با قوت بیشتری فعالیت کنیم و آنرا پی جویی و پیگیری می کنیم.

نظر دهید