محمد شريعتمداري قهرماني نوجوانان تيم ملى تكواندو در آستانه بعثت رسول مكرم اسلام را تبريك گفت.

MohammadShariatmadari.ir - محمد شريعتمداري كسب مقام اول جهان را به همه اعضاى قهرمان تيم ملى نوجوانان تكواندوى ايران و همه مسئولان اين تيم و ملت بزرگوار ايران تبريك گفت .

کد مطلب: 

92014761

 

به گزارش خبرنگار پايگاه اطلاع رساني خرد، محمد شريعتمداري قهرماني نوجوانان تيم ملى تكواندو در آستانه بعثت رسول مكرم اسلام را تبريك گفت.

 

متن پيام به شرح ذيل است:

 

"بنام خدا" 

در آستانه بعثت رسول مكرم اسلام دل مردم ايران بار ديگر با خلق صحنه ى قهرمانانه اى ، اينبار با پيروزى نوجوانان تيم ملى تكواندوى كشور عزيزمان ايران كه نام جمهورى اسلامى ايران را بر بلنداى جهان نشاند، شاد شد.
 
اينجانب كسب مقام اول جهان را به همه اعضاى قهرمان تيم ملى نوجوانان تكواندوى ايران و همه مسئولان اين تيم و ملت بزرگوار ايران تبريك مى گويم .
 
محمد شريعتمدارى
 

نظر دهید