ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی

MohammadShariatmadari.ir - جلسه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی ظهر روز دوشنبه به ریاست معاون اول رییس جمهور برگزار شد.