نشست خبری وزیر صنعت، معدن و تجارت

MohammadShariatmadari.ir - در آستانه دهمین روز از تیرماه سال ۱۳۹۷ و به مناسبت روز صنعت و معدن، محمد شریعتمداری رو در روی خبرنگاران قرار گرفت تا به سوالات آنها پاسخ دهد. این نخستین باری است که وی پس از گرفتن رای اعتماد از مجلس شورای اسلامی که بیش از ۱۰ ماه از آن می‌گذرد، در نشستی خبری حاضر شده و به سوالات پاسخ می‌دهد.
عکس : ایسنا، حمید املشی