شریعتمداری در نشست شورای معاونین وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی :
اصلاحات ساختاری و سه جانبه گرایی با فوریت در وزارت تعاون ، کارورفاه اجتماعی دنبال می شود / اصل شفافیت را در دستور کار قرارمی دهیم

MohammadShariatmadari.ir - محمدشریعتمداری پس از کسب رای اعتماد از مجلس شورای اسلامی ، درنخستین روز کاری خود با عنوان وزیر تعاون، کارورفاه اجتماعی در محل این وزارتخانه حاضرشد و درشورای معاونین ضمن شنیدن نقطه نظرات این افراد مهم ترین برنامه ها و خواسته های خود را از مطرح کرد .

کد مطلب: 

92014901

 
به گزارش پايگاه اطلاع رساني "خرد"، شریعتمداری گفت : در روز اول مسئولیت در این وزارتخانه از نظرات،  دیدگاه ها و نگرانی های معاونین بهره مند شدم واین امر موقعیت مغتنمی بود.
 
 
وی از تمام معاونان خواست که درسریع ترین زمان ممکن  تصویری از وضع موجود ارائه دهند  وشرایط فعلی را تشریح کنند و برنامه های عملیاتی  صد روزه خود رامبتنی بر برنامه های تقدیمی به مجلس شورای اسلامی و براساس اولویت ها ارائه دهند .
 
 
وزیرتعاون ، کار و رفاه اجتماعی تاکید کرد اصل شفافیت باید در دستور کار تمام معاونان قرارگیرد .
 
 
شریتعمداری گفت : اصلاحات ساختاری و سه جانبه گرایی با فوریت در وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی دنبال می شود.
 
 
وزیر تعاون ، کار ورفاه اجتماعی خاطرنشان کرد : موضوعات مطرح شده در مجلس شورای اسلامی نه برای جذب رای که به منظوربهینه کردن شرایط عنوان شد و با نگاه حل مشکلات، موضوعات را پیش می بریم.
 
 
وی اظهارکرد : بومی گزینی و توجه جدی به شایسته سالاری را درستورکار خود قرارمی دهیم و مسیر را به شکل معقول و منطقی طی می کنیم .
 
 
وزیرتعاون ، کارورفاه اجتماعی گفت : درمجموعه وزارت تعاون ، کارورفاه اجتماعی سازمان های مهمی مشغول به کارهستند و معاونت های ستادی و بخش های اقتصادی و رفاهی و اشتغال ، مطالعاتی ، اطلاع رسانی و ....تلاش های فراوانی انجام داده اند .
 
 
شریعتمداری اضافه کرد : کشور باید بتواند تمام توانایی های خود را بسنجد و برپایه آن ها تصمیم گیری کند .
 
 
وی با اشاره به مسائل صندوق های بازنشستگی  و رائه راهکارگفت : باید به فوریت اصلاحات ساختاری و سه جانبه گرایی را دنبال کنیم و شرایطی فراهم شود که نمایندگان تشکل های کارگری ، کارفرمایی و دولت راه حل های اصلاحاتی خود را عنوان کنند .
 
 
وی با تاکید بر اینکه باید برای بهزیستی جامعه  محور برنامه داشته باشیم اضافه کرد : تعاون در کشور مورد بی توجهی قرار گرفته است و درشرایط تحریم ازتوانایی تعاون محروم شده ایم و باید به این بخش توجه جدی شود .
 
 
وزیر تعاون ، کار و رفاه اجتماعی افزود : باید در ارائه خدمات اجتماعی  نقش تسهیل گر داشته باشیم و موضوعات و ابعاد  مرتبط با اشتغال را به عنوان امری بسیار مهم دنبال کنیم .
 
 
شریعتمداری اشاره کرد : باید در شرایط فعلی کشور توجه ویژه ای به طرح های نوین داشته باشیم و صیانت از اشتغال موجود توجه به مهارتهای فعلی و تقویت این مهارت هاست .
 
 
وی بر هم افزایی و ایجاد سینرژی در مجموعه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تاکید کرد و گفت : مهارت آفرینی و مهارت افزایی باید در دستور کار قرار گیرد .
 
 
وی همچنین مهم ترین محورهای برنامه های کاری خود را برای  معاونین  تشریح کرد.
 
 

نظر دهید