گام سوم در وعده هاي وزير كار محقق شد
پس از شفافيت، عدالت جنسيتی و بومي گزينی، اين بار جوانگرایی و شایسته سالاری در انتصابات وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي

MohammadShariatmadari.ir - محمد شریعتمداری با انتشار دو پیام در اکانت توئیتر خود از انتصابات جدید در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی خبر داد.

کد مطلب: 

92014921

 

به گزارش پايگاه اطلاع رساني "خرد"، محمد شریعتمداری با انتشار دو پیام از انتصابات جدید در این وزارت خانه خبر داد بر اساس این پیام های منتشر شده آقاى محمد کبیرى به سمت معاون تعاون، آقاى میرهادى قره سید رومیانى بسمت معاون امورمجلس حقوقى و استانها، آقاى داوود کرمى بسمت مشاور ویژه وزیر و سرپرست حوزه وزارتى، آقاى شاکرمى به سمت سرپرست معاونت روابط کار و خانم پروانه رضایى بسمت مدیرکل تعاون کار و رفاه اجتماعى استان تهران منصوب شدند. همچنین آقایان حسین کمالى سیدضیاء الدین شجاعى برهان، محمدامین سازگارنژاد، سید حمیدکلانترى و احمد مشیریان در چهارچوب قانون بعنوان مشاوران وزیر منصوب شدند

 

متن پیام های منتشر شده به شرح ذیل می باشد :

 

"امروز آقاى محمد کبیرى به سمت معاون تعاون آقاى میرهادى قره سید رومیانى بسمت معاون امورمجلس حقوقى و استانها آقاى داوود کرمى بسمت مشاور ویژه وزیر و سرپرست حوزه وزارتى آقاى شاکرمى به سمت سرپرست معاونت روابط کار وخانم رضایى بسمت مدیرکل تعاون کار و رفاه اجتماعى استان تهران منصوب شدند"

 

"همچنین بزرگان حسین کمالى سیدضیاء الدین شجاعى برهان، محمدامین سازگارنژاد، سید حمید کلانترى و احمد مشیریان در چهارچوب قانون بعنوان مشاوران وزیر منصوب شدند"

 

نظر دهید