آرشیو افتخارات

انتصاب جناب آقای محمد شریعتمداری به عنوان عضو هیئت امنای موسسه علمی فرهنگی دارلحدیث
1390/3/5 17:02
بسم الله الرحمن الرحیم   جناب آقای محمد شریعتمداری (زیده عزه) با سلام و تحیت
1384/4/16 13:10
بدون شک همراهی ، هماهنگی و تدبیر جنابعالی در تصمیم گیری های شورایعالی امنیت ملی کمک به حل بحران ها...
1384/1/26 16:24
بسم الله الرحمن الرحیم وزارت بازرگانی
1383/5/31 09:50
بسم الله الرحمن الرحیم جناب آقای محمد شریهتمداری 
1383/1/9 09:34
بسم الله الرحمن الرحیم جناب آقای محمد شریعتمداری
1382/1/22 13:26
بسم الله الرحمن الرحیم جناب آقای محمد شریعتمداری  وزیر محترم بازرگانی 
1381/12/20 12:10
بسم الله الرحمن الرحیم جناب آقای محمد شریعتمداری  وزیر محترم بازرگانی 
1380/11/29 09:08
  بسم الله الرحمن الرحیم جناب آقای محمد شریعتمداری وزیر محترم بازرگانی  
1379/1/26 15:32
بسم الله الرحمن الرحیم جناب آقای شریعتمداری وزیر محترم بازرگانی و دبیر ستاد بررسی و کنترل قیمت ها...
1376/9/9 12:38
بسم الله الرحمن الرحیم

صفحه‌ها