تقدیر نامه حجت الاسلام سید محمد خاتمی

بسم الله الرحمن الرحیم

وزارت بازرگانی

آرمان دستیابی به جایگاه اول علم و فناوری در مقیاس منطقه ای و پیمودن گام های نخست برنامه توسعه و کاربری فناوری اطلاعات و ارتباطات ، نوید بخش آینده غرور آفرین برای ملت عزیزمان خواهد بود.

کد مطلب: 

92013141

بسم الله الرحمن الرحیم

وزارت بازرگانی

آرمان دستیابی به جایگاه اول علم و فناوری در مقیاس منطقه ای و پیمودن گام های نخست برنامه توسعه و کاربری فناوری اطلاعات و ارتباطات ، نوید بخش آینده غرور آفرین برای ملت عزیزمان خواهد بود.

بدین وسیله از اهتمام ارزنده همکاران آن دستگاه برای نیل به این هدف مقدس با انجام فعالیت های ارزشمندتان در زمینه های :

۱ تمهید برپایی نظام تجارت الکترونیکی ایران

۲ تمهید ارایه خدمات رایانه ای در قلمروی تجارت

۳ برپایی نظام رایانه ای نقطه تجاری ایران

۴ تدوین سند تجارت الکترونیک ایران

تقدیر و تشکر می کنم.

توفیق روز افزون همکاران آن دستگاه را در خدمت به این ملت و کشور از خداوند متعال مسئلت دارم.

 

                                                        سید محمد خاتمی

نظر دهید