آیین افتتاح
نمایشگاه فرش دستباف

MohammadShariatmadari.ir - محمد شریعتمداری روز یکشنبه در آیین افتتاح بیست و چهارمین نمایشگاه فرش دستباف ایران، تصریح کرد: ثبت فرش در بازارهای بین المللی از اهمیت بالایی برخوردار است به گونه ای که تاکنون 40 نقطه را قرار است به ثبت برسانیم و نقطه های دیگری را نیز مشخص کردیم که باید هرچه سریع تر به ثبت برسد.