نشست تشریح برنامه‌های
سفر رئیس‌جمهور به مازندران

MohammadShariatmadari.ir - نشست تشریح برنامه‌های سفر رئیس‌جمهور به استان مازندران شامگاه یکشنبه با حضور محمد شریعتمداری معاون اجرایی نهاد ریاست جمهوری و نماینده دولت تدبیر و امید در ساری برگزار شد.