روز جهانی افراد دارای معلولیت

MohammadShariatmadari.ir -
جشن روز جهانی افراد دارای معلولیت با حضور شریعتمداری

دوشنبه ۱۲ آذر ۱۳۹۷