آیین تکریم و معارفه معاونین و مدیران کل وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی

MohammadShariatmadari.ir -
آیین تکریم و معارفه معاونین و مدیران کل وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی با حضور شریعتمداری

شنبه ۱۰ آذر ۱۳۹۷