دیدار با فرماندهان حوزه بسیج و اعضای شورای بسیج وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی

MohammadShariatmadari.ir -
دیدار شریعتمداری با فرماندهان حوزه بسیج و اعضای شورای بسیج وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی

دوشنبه ۵ آذر ۱۳۹۷